Новини

  • Соларпро Холдинг АД инсталира система за автономно захранване в параклиса св. Мина

    Соларпро холдинг АД инсталира система за автономно захранване, която служи за осветление на параклиса св. Мина. Обектът се намира на пътя преди с. Костенец и на практика няма връзка с ел. разпределителната мрежа. Системата се състои от 1 панел и 3 LED прожектора, които имат на разположение акумулаторен блок от 1,8 kWh, което е достатъчен резерв, дори да няма слънце няколко дни. Това е поредното доказателство, че автономното захранване не е проблем, независимо от локацията.

    Проектът е част от стратегията и програмата на Алфа Финанс Холдинг за корпоративна социална отговориност.