Новини

 • „Алфа SOFIX Индекс“ с най-добър резултат от взаимните фондове в страната за полугодието

  Взаимният фонд „Алфа SOFIX Индекс“ е с най-добри резултати за първото полугодие в страната, показа класация на вестник „Капитал“. Фондът регистрира 18.02% доходност за първите шест месеца на 2017 г. и 48.67% за последните 12 месеца. Активите му са над 1,4 млн. лв.

  „Oсновна причина за добрата доходност на Алфа SOFIX Индекс беше доброто представяне на индекса SOFIX през първото полугодие“ коментира Петър Василев, портфолио мениджър на управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт“. „До края на годината очакванията са сегашният тренд да се запази, макар да е възможно и известно връщане назад с цел прибиране на печалби. Все пак си мисля, че за годината резултатът ще бъде позитивен, освен ако няма сериозни сътресения от всякакво естество. Нашите нови клиенти са предимно лица от т. нар. milenium поколение - хора, родени в края на миналия век, които сега за пръв път се насочват към инвестиции във финансови активи. Именно това са хората, които ще движат индустрията на взаимните фондове през следващите години, затова и трябва да им отделим специално внимание.“ допълни той.

  Взаимният фонд "Алфа Избрани Акции" също е в челната десятка по доходност с ръст от 19.95% за полугодието и 35.15% за последните 12 месеца.

  „Алфа SOFIX Индекс“ е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на индекса SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.

  "Алфа Избрани Акции" е високодоходен фонд, инвестиращ предимно в акции на БФБ, пазарите от ЕС, САЩ и други трети страни, както и от региона на Югоизточна и Източна Европа. Фондът следва агресивна инвестиционна стратегия като инвестира в компании с добър потенциал за растеж и възвращаемост

  Управляващото дружество на фондовете е „Алфа Асет Мениджмънт“, част от „Алфа Финанс Холдинг“ АД.