Новини

  • "Алфа Ликвидни Средства" с награда за най-добър фонд

    „Алфа Ликвидни средства“ на УД "Алфа Асет Мениджмънт" беше отличен като най-добър фонд в категорията „Фондове на парични пазари“ на първата годишна класация за най-успешните договорни фондове в България на Investor.bg. Класацията беше представена в рамките на петото издание на Investor Finance Forum, като за нея са използвани данни за 109 договорни фонда, управлявани от 24 дружества.

    Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за договорни фондове, управлявани от дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд.

    Класацията се изготвя според пет основни критерия: доходност от началото на годината, стандартно отклонение за последната една година, анюализирана доходност през последните 3 календарни години, коефициент на Шарп и такса управление на ДФ.