Новини

  • „Алфа Финанс Холдинг“ АД (АФХ) сключи сделка за продажбата на „Брокер Инс“ ООД

    „Алфа Финанс Холдинг“ АД (АФХ) сключи сделка за продажбата на мажоритарния пакет дялове от дъщерното си дружество „Брокер Инс“ ООД. Компанията е част от Групата на АФХ от 2008 година и за последните 7 години беше развита до позицията на водещ застрахователен брокер на българския пазар. Сделката следва стратегията на АФХ за придобиване, развитие и продажба на компании с потенциал в различни перспективни бизнес сфери.