Новини

 • Иван Ненков пред Капитал: В търсене на smart доходност 2017 - рискове и тенденции

  Светът се променя и това създава нови възможности за допълнителна доходност чрез умни инвестиции. След президентските избори в САЩ се открои ярка тенденция за поскъпване на индексите на борсите и особено на акциите на водещите и големи компании. Скокът се дължи на дълго натрупваното преди изборите напрежение, както и на обещанията на новоизбрания президент Доналд Тръмп за данъчни облекчения на големите компании и за инвестиции в инфраструктура и енергетика.

  Вече е ясно, че американската икономика се развива добре и това доведе до повишаване на лихвите на Федералния резерв, както и до сериозен скок на долара до 1.04 за евро. В същото време доходите на държавните облигации на САЩ се повишиха, а цените им паднаха.
   

  Инфографика

  Увеличаване

   

  Инфографика

  Увеличаване  Тази тенденция се очаква да се задържи и през 2017 г. - т.нар голяма ротация на инвестициите - излизане от държавни дългове и пренасочване на ресурса към акции, макар че професионалистите ще следят за рискове в няколко области:

  - Доколко Тръмп ще извърши реално това, което е говорил. Част от обещанията му са позитивни за икономиката, както се вижда от движението на пазарите. Друга част от говоренето създава рискове, като например влошаване на отношенията с Китай и налагане на търговски бариери, което може да доведе до срив в търговията и по-малки печалби за компаниите и акционерите им.

  - Изговорените от Тръмп стимули за "старата" икономика, базирана на ръчно производство и изкопаеми горива, по същество биха имали краткотраен ефект, тъй като обратните тенденции са силни. Все по-сериозни инвестиции се насочват за автоматизиране на производството и услугите, както и за създаване на енергия от слънце, вятър, вода и други алтернативни източници.

  - Отделно налаганата от Тръмп политика на пазарене и ad-hoc сделки с бизнеса (както с Carrier и Boeing) би довела до волатилност в цените на акциите на много компании независимо от общия тренд на пазара.

  - Колко често и с какъв темп ФЕД ще повишава лихвите е другият ключов процес, който ще се следи през през 2017 г. Твърде сериозно повишение може да повлияе негативно на цените на компаниите, особено на тези, които имат високо ниво на задлъжнялост. Отделно продължително покачване на лихвите по американския дълг ще е свързано с по-висок бюджетен дефицит и затруднено публично инвестиране.

  - Ако доларът продължи да поскъпва, ще последва спад на износа на водещи компании и трудности в обслужването на външните задължения на развиващите се държави като Русия, Бразилия, Турция и др.

  - Целостта на еврозоната – центробежните сили, породени от Brexit, референдума в Италия и възхода на националистическите партии в Европа, имат потенциал да засегнат негативно много бизнеси, ако се стигне до ограничения за движението на хора, стоки и услуги в Европа.

  Но ако изчистим краткосрочните шумове от дългосрочните тенденции – стойността за акционерите се създава там, където се променя технологията, където бизнес моделът стъпва на създаване на улеснение за хората или поевтиняване чрез иновация на цените за стоки и услуги, както и там, където името създава доверие.

  Това наблюдаваме в областите, в които развитието на ИТ решенията и напредъка в практическите приложения на научните открития революционизират продуктите и услугите – онлайн пазаруването, в достъпното гледане на филми и шоу, финансовата индустрия дори, която най-бавно се променя, алтернативната енергетика – соларните керемиди, създаването на нови материали като графена, новите решения за изчислителна мощ – облачните услуги и квантовите компютри.

  Български акции - презареждане

  Неминуемо тенденциите на световните пазари ще влияят директно и на българските инструменти. Най-пряка е зависимостта на цените и доходите на държавните облигации на България, които в момента следват плътно изменението на дохода на държавните облигации в еврозоната.

  Цените на българските книжа се понижиха с няколко пункта за последния месец и съответно доходността им се покачи до нива от 1.23% за 7-годишните, 2.25% за 10-годишните и 3.24% за 20-годишните. Ако се задържи тенденцията за покачване на доходността в еврозоната, цените на българския държавен дълг ще слизат надолу.
  В същото време обаче е доста рано да се очаква повишаване на лихвите по банковите депозити, тъй като за движение там трябва по-рязка промяна на лихвите в еврозоната, а това за момента не се очаква да се случи през 2017 г.

  В тази ситуация основният интерес на хората които търсят алтернатива за спестяванията си, са инвестиции в акции, стоки като злато или петрол и свързани с това инструменти.

  Последните няколко години българският пазар на акции беше в летаргия и не се влияеше сериозно от покачването на борсовите индекси в Европа и САЩ.
   

  Инфографика

  Увеличаване  От края на септември обаче има сериозно оживление на пазара на акции и покачване на индекса на водещите борсови компании SOFIX с над 10%. Основната причина е техническа и ликвидна – събирането на средства в индексния договорен фонд Expat Bulgaria SOFIX, както и пускането за търговия на борсата на неговия ETF.

  Поради това, че събраните средства във фонда трябва да се инвестират в акции на компаниите, които влизат в индекса SOFIX, наблюдаваме ръст в цените на тези дружества. От една страна, цените на акциите бяха на много ниски нива, а от друга, оборотите на борсата бяха незначителни и всяка нова покупка лесно променя пазара.

  Тази положителна динамика на българския пазар ще се запази и през 2017 г. и е възможно все повече инвеститори да погледнат отново към сделки с български акции.

  Същевременно може да очакваме няколко компании от силно динамичния технологичен сектор да излязат на борсата в търсене на инвеститори. Естествено основният риск за инвестициите, а и въобще за богатството ни, за момента е политически – какво правителство и с какви приоритети ще управлява България.