Новини

  • Националната банка на Македония издаде предварително одобрение АФХ да придобие мажоритарен дял от финансова къща МАК БС ДОО, Скопие

    На 08.05.2015 г. Националната Банка на Република Македония (НБРМ) издаде предварително одобрение групата на “Алфа Финанс Холдинг“ АД да придобие в срок до 180 дни 58.1% от дяловете, формиращи капитала на финансова къща МАК БС ДОО, Скопие. 

    Придобиването на това участие е обусловено от производство по вливане на финансовата къща в “Капитал Банка“ АД (в която “Алфа Финанс Холдинг“ АД притежава мажоритарно участие) и получаването на окончателно одобрение от страна на НБРМ. 

    Чрез тази покупка групата ще разшири обхвата на услугите, които предлага на македонския финансов пазар.