Новини

 • „Алфа Финанс Холдинг“ АД погаси предсрочно облигационния си заем

  На 10 юни 2016 г. „Алфа Финанс Холдинг“ АД извърши пълно предсрочно погасяване на остатъка по облигационния си заем в размер на 2 845 хил. евро, включващо главница, лихви и допълнителни плащания. Първоначалният размер на облигационната емисия беше в размер на 8 000 хил. евро. Решението за предсрочното погасяване е в следствие на стратегията на групата за оптимизиране на финансовите задължения и оттегляне от капиталовия пазар, поради безпрецедентния системен административен натиск и тормоз, налаган през последните години от страна на Комисията за Финансов Надзор (КФН).

  За седемте години от емитирането на облигационната емисия през 2009 г. до момента срещу „Алфа Финанс Холдинг“ АД и мениджмънта й са издадени 95 Акта, 93 Наказателни постановления, над 25 принудителни административни мерки, както и над 100 писма с искане за информация, често в невъзможно кратки срокове. Много от тези мерки са успешно оборени по съдебен път, а за част от тях процесите продължават.

  Важно е да се отбележи, че почти всички наказателни производства са започнали след февруари 2013 г., когато във в-к „Капитал“ излиза информацията, че председателят на КФН г-н Стоян Мавродиев е призован за свидетел по делото за пране на пари придобити от наркотрафик, известно като делото „Брендо“. Издател на в-к „Капитал“ е Иво Прокопиев, мажоритарен акционер и главен изпълнителен директор на „Алфа Финанс Холдинг“ АД.  

  Формалното основание на КФН за административните мерки срещу “Алфа финанс холдинг” АД беше качеството му на емитент на публично търгувани инструменти (облигации) и “потенциалната възможност да бъдат увредени интересите на облигационерите на холдинга”.

  Предсрочно погасяване на облигационния заем в пълен размер, фактически доказва безпочвеността  и липсата на основание за действията на КФН.

  „Алфа Финанс Холдинг“ АД е водеща българска финансова, инвестиционна и икономическа група с над 15-годишен успешен опит в инвестиране, управление, преструктуриране, развитие и продажба на различни компании и проекти. Групата притежава значителен експертен и мениджърски опит в секторите индустрия, финанси и банково дело, енергетика, недвижими имоти. Екипът на “Алфа Финанс Холдинг” АД е участвал в успешното реализиране на множество инвестиционни проекти и управление на дейности в страни от Европейския съюз, Македония, Сърбия, Турция и Украйна, както и в Югоизточна Азия.