Новини

  • Булброкърс Консултинг е консултант на EVN (Австрия) по прокта за изграждането на каскадата Горна Арда

    Булброкърс Консултинг е консултант на EVN (Австрия) по прокта за изграждането на каскадата Горна Арда, включващ водно-електрически централи с тотлна инсталирана мощност от над 100 MW (финалните параметри на проекта са обект на текущи проучвания). Проектът е разработен от съвместно предприятие между EVN и Националната Електрическа Компания (НЕК). Към настоящия момент това е най-мащабния  инвеститорски проект във водно-енергийния сектор в България.

    Подкрепата, която Булброкърс Консултинг оказва по тази сделка, включва координация на усилията на клиентския и консултантския екип по редица различни въпроси, финансово моделиране, помощ при комуникацията с НЕК и свързааните регулатори и представители на властта, структуриране и подготвяне на мащабен дейта руум с документацията по проекта.