Новини

  • Булброкърс Консултинг е консултантът на Алфа Финанс Холдинг по сделката за мажоритарния пакет акции на Каолин АД

    Булброкърс Консултинг беше консултант на Алфа Финанс Холдинг по сделката за придобиването на мажоритарния пакет акции на Каолин АД от Кварцверке ГмбХ, Германия. Каолин АД е водеща компания за добив на индустриални минерали в региона на Югоизточна Европа, с дъщерни дружества в България, Украйна, Сърбия, Албания, Румъния и Турция. Сделката включваше прехвърлянето на 72.54% от капитала на Каолин и беше на приблизителна стойност от 153.1 млн. евро.

    Булброкърс Консултинг заедно с Морган Стенли извърши редица действия по сделката, вкючващи организация и координация на дю дилиджънс, подготовка и управление на дейта рум с информация, подготовка на маркетинг материали, координация относно цялостния дю дилиджънс на компанията в България и чужбина, тактическо и стратегическо консултиране по време на преговорите, помощ при подготовката на сделката и документацията по нея, както и оказване на подкрепа след сделката.