Проекти

Придобиване на 75% от СИбанк от KBC

Тази сделка е още един пример за значителния опит на екипът на "Алфа Финанс Холдинг" АД в сферата на инвестиционното банкиране. През 2007 г. KBC придобива 75% от капитала на СИБанк от инвестиционния фонд Новатор (48%) и Светослав Божилов (24%) за общата сума от 295млн. евро. Сделката получава одобрение от регулаторните органи в България и Белгия и е приключена през последната четвърт на 2007 г. Булброкърс консултинг, заедно с Morgan Stanley е консултант на купувача. Сделката се оценява на приблизително 295 млн. евро.

В този период СИБанк има 1 472 служители и притежава добре развита клонова мрежа на територията на цялата страна. Към 30 юни 2007 г. банката присъства в най-големите регионални градове със 17 регионални офиса, 91 клона и 93 банкомата.

Булброкърс консултинг е консултант на мажоритарния акционер KBC по търговото предложение за закупуване на акции на СИБанк от останалите акционери на дружеството. Обект на предложението са 2,17% от капитала на СИБанк, като общата му стойност възлиза на 8,5млн. евро.

В последствие, в качеството си на консултант на KBC, Булброкърс консултинг успешно извършва предприетата процедура по отправяне на предложение за изкупуване на акции към миноритарните акционери в СИБанк (0,33%), на обща стойност 1,3млн. евро.

Предоставените от Булброкърс консултинг услуги обхващат изготвянето на необходимата документация, комуникацията с Комисията по финансов надзор и цялостната организация на работата по двете процедури. Инвестиционен посредник по процедурите е Булброкърс.

Alfa Finance Project