бизнес

Чиста енергия

бизнес

Чиста енергия

„Алфа Финанс Холдинг“ АД инвестира стратегически в сектора на чистата енергия, чрез дъщерната си вертикално интегрирана холдингова структура „Соларпро Холдинг“ АД. За последните няколко години „Соларпро Холдинг“ АД се превърна в най-големия EPC контрактор и системен интегратор на фотоволтаични електрически централи в България.

Дружеството разчита на:

  • Силни позиции в страната и региона в областта на проектирането, доставянето на компоненти и изграждането на фотоволтаични централи, както и тяхното управление и поддръжка;
  • Проектно портфолио от изградени фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност от над 100 MWp.
  • Стабилните си взаимоотношения с водещите световни производители на компоненти
  • Ускорената активност в сектора на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в някои страни от Балканския регион и други целеви пазари

„Соларпро Холдинг“ АД е доставчик на ФВ модули и водещ EPC и O&M контрактор както за собствени, така и за външни проекти. Към момента Групата е в напреднали стадии или има поети ангажименти за проекти в Македония, Румъния и Сърбия, участва в търгове в Малта, Кипър и Бангладеш и е положила усилия в посока на навлизане на пазарите в Турция, Индия, Пакистан и Тунис.