за нас

Мениджмънт

Мениджмънт

  • Иво Прокопиев

    Иво Прокопиев

    Акционер

    Председател на Съвета на Директорите

    Главен Изпълнителен Директор

    Иво Прокопиев е предприемач и издател. Завършил е УНСС със специалност "Финанси" и Executive MBA в INSEAD. Г-н Прокопиев е мажоритарен акционер, Председател на Съвета на Директорите и Главен Изпълнителен Директор на "Алфа финанс холдинг". Той също е и съсобственик на "Икономедиа" АД - най-голямата издателска група за бизнес медии в страната. "Икономедиа" издава най-влиятелния седмичник - "Капитал" и бизнес сайта Дневник.бг.

    Между 2006г. и 2010г. г-н Прокопиев е председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), най-влиятелната работодателска организация в страната, произвеждаща две трети от БВП на България.

  • Иван Ненков

    Иван Ненков

    Акционер

    Член на Съвета на Директорите и Прокурист

    Иван Ненков е завършил УНСС със специалност "Международни икономически отношения". Участва в развитието на българските финансови пазари от 1992 г., първоначално като финансов журналист, а по-късно на различни управленски позиции в местни финансови институции. Той е акционер в "Алфа финанс холдинг", Главен Изпълнителен Директор на "Финансиа груп" АД, Председател на Съвета на Директорите на "Булброкърс" АД и Главен изпълнителен директор на "Булброкърс консултинг" ЕООД. Председател е на съвета на директорите на"Алфа асет мениджмънт" ЕАД. Иван Ненков има водеща роля при формирането и развитието на екипа по дългове на нововъзникващи пазари, както и за развитието на услуги и отношения с чуждестранни клиенти в тяхното участие на местния и регионалния пазар

  • Константин Ненов

    Константин Ненов

    Акционер

    Константин Ненов е завършил УНСС със специалност "Икономика и управление на транспорта". От 1999 г. до 2013 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на "Алфа финанс холдинг" АД.

    Г-н Ненов е бил Председател на надзорния съвет на "Каолин" АД - най-голямата компания в Югоизточна Европа за добив и преработка на индустриални минерали и Председател на Съвета на Директорите на „Соларпро Холдинг“

    Константин Ненов има дългогодишен опит в провеждане на инвестиционни сделки, изработване на стратегии по консолидация на компании , инвестиционно посредничество и управление на индустриални проекти.

    Бил е член на УС на Българската минно-геоложка камара.

  • Юри Катанов

    Юри Катанов, CFA

    Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор

    Юри Катанов е завършил Университета за национално и световно стопанство със специалност "Туризъм". Той има дългогодишен опит в областта на корпоративните финанси, финансовия анализ и консултации. Юри Катанов е член на Съвета на Директорите и изпълнителен директор на „Алфа финанс холдинг” АД.

    От 2005 г. до момента той е и директор инвестиции в холдинга. Юри Катанов е също и член на борда на директорите и изпълнителен директор на "Лендмарк Холдингс" ЕАД.

    Има професионален опит като старши финансов анализатор в инвестиционния посредник "Булброкърс" АД, а преди това като икономически анализатор във в. "Капитал".

  • Георги Пулев

    Георги Пулев

    Финансов Директор

    Георги Пулев е завършил Американския университет в България, има степен бакалавър в областта на бизнес администрацията. Учил е също така "Управление на търговията" в УНСС София и "Бизнес администрация" в Южен университет в Орегон (САЩ).

    От януари 2007 г. е част от екипа на „Алфа Финанс Холдинг“ като финансов директор. Г-н Пулев притежава дългогодишен опит в бизнес администрацията и управлението на парични потоци като изпълнителен директор, финансов и административен директор на "Чипита фуудс България" от 2004 г. до 2006 г. Между 1998 г. и 2004 г. е бил Мениджър одит на KPMG Bulgaria.

    Член е на Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (АССА).