Проекти

Фотоволтаичен парк "Добрич"

Фотоволтаичната централа близо до гр. Добрич е една от най-големите в България. Този проект е изцяло осъществен от "Соларпро холдинг" АД. Централата е проектирана и изградена за външния инвеститор "Компания за Енергетика и Развитие".Номиналната й мощност е 14 MWp. "Соларпро холдинг" АД е изпълнил първоначалното проектиране, доставката на оборудване, изпълнението на проекта, строежа и пускането в експлоатация, както и продължаващата поддръжка и управление на обекта.

Следвайки зелената програма на "Соларпро холдинг" АД централата е построена върху рекултивирани индустриални терени.

Alfa Finance Project