Проекти

Фотоволтаичен парк "Каолиново 1"

Този проект е прекрасен пример за успешен проект на подразделението за чиста енергия на „Алфа Финанс Холдинг“ АД – „Соларпро Холдинг“ АД. Фотоволтаичната електроцентрала „Каолиново 1“ се намира до село Каолиново в България и има номинална инсталирана мощност от 4,9 MWp. Проектът е разработен и изпълнен изцяло от „Соларпро Холдинг“ АД и е напълно завършен и функциониращ от 2012 г. Централата е оборудвана със соларни панели REC и инвертори Eltele.

През 2012 г. проектът беше успешно продаден на EnergiMidt (Дания) за сумата от 13,9 млн. евро. „Булброкърс Консултинг“, също част от „Алфа Финанс Холдинг“ АД, беше консултант по сделката  и успя да осигури дългосрочно финансиране от Nordea bank.

„Соларпро Холдинг“ АД продължава да изпълнява O&M (управление и поддръжка) услуги за този  проект.  

Alfa Finance Project