Проекти

"Спектрум Нет" АД

„Алфа финанс холдинг“ АД притежава значителен управленски и инвестиционен опит в сектора на телекомуникациите и високите технологии. Екипът на Групата е участвал в някои от най-големите сливания и придобивания в  телекомуникационния сектор в България.

През2006 г. "Алфа Финанс Холдинг" АД придоби мажоритарният пакет от интернет доставчика „Спектрум Нет“. Под управлението на „“Алфа Финанс Холдинг“, компанията става най-голямата алтернативна интернет и телекомуникационна компания предлагаща разнообразие от интегрирани комуникационни услуги за бизнес клиенти и домашни потребители. С придобиването на Орбител от Дойче Телеком през януари 2010 г., Spectrum Net формира най-големия алтернативен оператор в страната.

Spectrum Net прилага най-напредналите, нови и надеждни технологии, за осигуряване на висококачествени и иновативни решения за пренос на глас, данни и виртуални услуги. Spectrum Net е първата компания, която представя и внедрява HTTP технологията в Европа през 1998, и издражда първата пасивна отичан мрежа (PON) в България през 2009 г. Доверие в услугите на компанията имат над 6 000 бизнес и близо 30 000 домашни клиенти. Собствената MPLS мрежа осигурява покритие на територията на цялата страна и достъп до над 90% от населението. Компанията разполага със собствени офиси и технически центрове в над 20 града в България.

През следващите години в дружеството се извършват сериозни инвестиции и се осъществява серия от придобивания, включително и на прекия конкурент „Орбител“, тогава собственост на Дойче Телеком. До 2010 г. „Спектрум Нет“ се превръща в най-големия алтернативен телеком и разполага със собствена мрежа. През 2011 г. дружеството е придобито от „Телеком Аустриа“ чрез дъщерното му дружество „Мобилтел“.

През 2011 „Спектрум Нет“ е придобит от „Телеком Аустрия“, чрез дъщерното му дружество „Мобилтел“ – най-големия мобилен оператор в България.

Alfa Finance Project