Проекти

Продажбата на ДЗИ

Тази сделка е допър пример за експертизата на екипът на "Алфа Финанс Холдинг" АД в сферата на инвестиционното банкиране. През 2007г.  една от водещите финансови групи в Европа, KBC Group, придобива 70% от капитала на застрахователното дружество ДЗИ за повече от 260млн. евро. През септември 2007 г. KBC отправя към миноритарните акционери на ДЗИ търгово предложение за закупуване на всичките им акции. Към този период,  за застрахователя работят 975 служители и компанията отчита значителен ръст, като общата сума на брутните записани премии е в размер на 117,6млн. евро.

Булброкърс консултинг действа като финансов консултант на продавача. Булброкърс консултинг участва в изготвянето на цялостната стратегия и документация на сделката и подпомага Продавача и участниците в търга по време на процеса на дю дилиджънс и преговорите.

След придобиването, Булброкърс консултинг е консултант на мажоритарния акционер KBC Insurance Limited (Белгия) по търговото предложение за закупуване на акции на застрахователна компания ДЗИ от останалите акционери на дружеството.

Обект на предложението са 18,79% от капитала на ЗПАД ДЗИ, като общата му стойност възлиза на 69,9млн. евро.

Предоставените от Булброкърс консултинг услуги обхващат изготвянето на необходимата документация, комуникацията с Комисията по финансов надзор и цялостната организация на процеса. Инвестиционен посредник по процедурата е Булброкърс.

Alfa Finance Project