бизнес

Недвижими имоти

бизнес

Недвижими имоти

Бизнес интересите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в сектора на недвижимите имоти са консолидирани в интегрираната холдинговва структура „Лендмарк Холдингс“ ЕАД. Дружеството е интегриран холдинг в областта на недвижимите имоти, обхващащ целия бизнес цикъл - от концепцията до фасилити и пропърти мениджмънт.

Освен портфолио от функционални сгради и терени, Групата предлага пълен набор услуги в целия биззнес цикъл – от коцепцията до пропърти и фасилити мениджмънта, както на големи търговски площи, така и на първокласни офис сгради. Екипът на компанията съчетава задълбочени познания на пазара за недвижими имоти с богат практически опит.