за нас

Опит

Нашият опит

Холдингът притежава успешен опит в инвестиране, управление, преструктуриране..

От създаването си досега Алфа Финанс Холдинг АД е натрупал сериозен експертен и мениджърски опит в различни бизнес сектори. Част от Групата на АФХ са били или все още са, някои от водещите компании в региона на Югоизточна Европа. Холдингът притежава успешен опит в инвестиране, управление, преструктуриране, развитие и продажба на различни дружества в секторите преработваща индустрия, финанси и банково дело, енергетика, недвижими имоти, логистика, инфраструктура, телекомуникации и IT.

Значителна част от инвестиционните проекти на групата са придобити във фаза на стартиране или растеж, като благодарение на мениджърския опит и стратегията за развитие на „Алфа Финанс Холдинг“ АД са се превърнали в компании не само с локално, но и с регионално значение. Логически завършек на част от проектите е те да бъдат придобити от водещи международни компании, в контекста на естествени консолидационни процеси на пазара.

Натрупаният опит и експертиза могат да бъдат илюстрирани със следните успешно реализирани проекти:

Индустрия и добив

През 2000 г. Алфа Финанс Холдинг АД участва в приватизацията и придобива контролния пакет акции от „Каолин“ АД – добивна компания с дългогодишна история. През следващите тринадесет години под управлението на „Алфа Финанс Холдинг“ АД „Каолин“ се разви от фирма с локално значение до регионален лидер в сектора на индустриалните минерали, с минни и производствени бази в четири държави и продажби в 36 страни от Европа, Азия и Африка. Каолин" АД беше развит до статус на:

  • най-големия производител на кварцови пясъци в Югоизточна Европа
  • четвъртия най-голям производител на пясъци в Европа
  • най-големия производител на каолин в Югоизточна Европа
  • управляващ 1% от световните залежи на каолинова суровина
  • втория по големина производител на шамот в Европа
През 2013 г. АФХ успешно финализира сделка за продажбата на мажоритарния акционерен пакет на Каолин на един от водещите инвеститори в сектора – Кварцверке (Германия)

Финанси и банково дело

От самото си създаване „Алфа Финанс Холдинг“ АД е силно ориентиран към финансовия и банков сектор. Групата притежава сериозна експертиза в сферите на инвестиционно и частно банкиране; капиталови пазари, корпоративни финанси и сливания и придобивания; застрахователно посредничество; парични пазари, публични финанси и публично-частни партньорства; управление на активи; онлайн базирани услуги и платформи за разнообразни клиентски нужди.

Комбинацията от над 15-годишен опит и специализирания ни екип от местни и чуждестранни експерти ни дава увереност, че разбираме в дълбочина инвестиционната логика и стратегически цели на клиентите си и сме компетентни да предложим решения от най-високо качество съобразно международните стандарти.

Към момента част от Групата са инвестиционният посредник „Булброкърс“, водещият консултант „Булброкърс Консултинг“, „Капитал банк“ - Скопие и управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт“.

Чиста енергия

Енергийният сектор винаги е представлявал интерес за „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Групата е натрупала дългогодишен опит както в сферта на търговията с електроенергия, така и във всички аспекти на бизнеса в сектора на Възобновяемите енергийни източници.

Дъщерните дружества на Холдинга имат доказан опит в консултирането, структурирането, финансирането и разработването на проекти във ВЕИ сектора, както и във всички фази на фотоволтаичната и вятърната енергетика. Дъщерната структура „Соларпро холдинг“ АД е регионален лидер в соларната енергетика и има опит в целия бизнес цикъл – от проектиране, през изработка на панели, доставка на компоненти, строеж, експлоатация, мониторинг и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали. Екипът на дружеството е съставен от доказани специалисти с международен опит и може да се похвали с портфолио от почти 100 MW изградени мощности.

Недвижими имоти

Групата на „Алфа Финанс Холдинг“ АД има над десетгодишен опит в сектора на недвижимите имоти. Инвестицията в имоти е една от най-мащабните за Холдинга, a дъщерната компания „Лендмарк холдингс“ е сред най-големите интегрирани холдингови компании за недвижими имоти в България.

Освен портфолио от функционални сгради и терени, Групата предлага пълен набор услуги в сфертата на пропърти и фасилити мениджмънта, както на големи търговски площи, така и на първокласни офис сгради. Екипът на компаниятасъчетава задълбочени познания на пазара за недвижими имоти с богат практически опит

Телекомуникации и IT

„Алфа Финанс Холдинг“ АД притежава значителен инвестиционен и управленски опит в сферата на телекомуникациите и високите технологии. Екипът на Групата е бил част от някои от най-значимите сливания и придобивания в телекомуникационния сектор в България.

Като част от групата, и в следствие на няколко мащабни придобивания в сектора, „Спектрум Нет“ се превърна в най-големия алтернативен телеком в страната. Впоследствие компанията беше придобита от Телеком Аустриа чрез дъщерното дружество Мобилтел.

Логистика

„Алфа Финанс Холдинг“ АД има богат опит в проектирането, строежа и управлението на индустриални зони в различни части на страната. Обособените индустриални зони са се превърнали и доказали като ключови локации за местния бизнес и индустрия.

Групата има и доказан опит в инвестициите и управлението на речни, морски и въздушни логистични клъстъри и зони.