за нас

История

нашата история

История и развитие на Алфа Финанс Холдинг

Алфа Финанд Холдинг АД (АФХ) води началото си от 1999 г. когато тримата акционери в него Иво Прокопиев, Иван Ненков и Константин Ненов регистрират дружеството. Новорегистрираното дружество става собственик на учредения три години по-рано, през 1996г. инвестиционен посредник „Булброкърс“ ООД.

През 2000 г. Алфа Финанс Холдинг АД участва в приватизацията и придобива контролния пакет акции от „Каолин“ АД. През следващите тринадесет години под управлението на Холдинга „Каолин“ се превърна от малък локален производител в регионален лидер в областта на индустриалните минерали с минни и производствени бази в четири държави и продажби в 36 страни от Европа, Азия и Африка.

През следващите години Алфа Финанс Холдинг АД навлиза в различни бизнес сектори с придобивания на ключови активи, учредяване на нови дъщерни дружества или подхолдингови дружества.

През 2005 г. е основан подхолдингът „Лендмарк Холдингс“ (тогава под името „Алфа Дивелопмънтс“), с което „Алфа Финанс Холдинг“ АД навлиза на пазара на недвижими имоти. Тази бизнес линия на Групата се разширява значително през следващите години. През 2008 г. дружеството придобива 75% от имотното портфолио на „Лендмарк“, съставено от 23 първокласни имота в България и Турция, и изгражда най-голямото портфолио от генериращи приходи имоти в страната.

2006 г. е придобит мажоритарният пакет от интернет доставчика „Спектрум Нет“. През следващите години в дружеството се извършват сериозни инвестиции и се осъществява серия от придобивания, включително и на прекия конкурент „Орбител“, тогава собственост на „Дойче Телеком“. До 2010 г. „Спектрум Нет“ се превръща в най-големия алтернативен телеком и разполага със собствена мрежа. През 2011 г. дружеството е придобито от „Телеком Аустриа“ чрез дъщерното му дружество „Мобилтел“.

През следващата 2007 г. финансовият бизнес на „Алфа Финанс Холдинг“ е консолидиран в отделно дружество – „Финансиа груп“. Същата година са извършени няколко значими придобивания от Групата. Част то Холдинга стават „Интернационална Приватна Банка” АД, Скопие, която в последствие е ребрандирана като „Капитал банк“, и водещият форекс брокер „СТС Финанс“, който се влива в „Булброкърс“.

През 2008 г. е създадено дружеството „Соларпро“. В последствие компанията се разраства и развива до позицията на водещ клъстър за фотоволтаична енергетика, който предлага целия цикъл от продукти и услуги в сектора – от проектиране, през производство на фотоволтаични панели, доставка на компоненти, изграждане на централи и мощности, мониторинг и последваща поддръжка. През 2009 г. е открита първата производствена линия за фотоволтаични панели на завода на „Соларпро“ в Силистра, а в края на същата година дружеството е преструктурирано в отделен подхолдинг, който да консолидира ВЕИ бизнеса на „Алфа финанс холдинг“ – „Соларпро Холдинг“. През 2010 г. новият холдинг е листнат на Българска фондова борса и става първата публична компания от фотоволтаичния сектор в България. Основният фокус на „Соларпро Холдинг“ са EPC & OM (проектиране, доставка и изграждане, както и последващ мониторинг и поддръжка) услугите за външни инвеститори. До този момент компанията може да се похвали с почти 100 MW инсталирани мощности в България и региона.

Ето и някои от най-значимите сделки, сливания и придобивания за „Алфа Финанс Холдинг“ АД през годините:

 • 1994

  Капитал Консулт

  създаване на „Капитал Консулт” ООД

 • Булброкърс

  учредяване на инвестиционния посредник „Булброкърс” АД

  1996

 • 1999

  Алфа финанс

  трима от създателите на „Капитал Консулт” – Иво Прокопиев, Константин Ненов и Иван Ненков - учредяват „Алфа финанс” АД

 • Холдинг

  „Алфа финанс” АД става холдинг

  2000

 • 2000

  Каолин

  приватизация на „Каолин” АД. "Алфа финанс холдинг" придобива контролен пакет от дружеството. За осем години от предприятие, фокусирано върху добива на каолин, компанията се превръща в регионален лидер в областта на индустриалните минерали с операции в седем държави

 • Югокаолин

  първо трансгранично придобиване – „Югокаолин” Сърбия

  2003

 • 2005

  Алфа Дивелопмънтс

  учредяване на „Алфа Дивелопмънтс” ЕАД

 • Спектрум Нет

  придобиване на мажоритарния пакет на „Спектрум Нет” АД

  2006

 • 2007

  Дунавски Индустриален Парк

  консолидиране на инвестициите в логистиката в „Дунавски Индустриален Парк” АД

 • IPO Каолин

  първично публично предлагане (IPO) на акции на „Каолин” АД на Българска фондова борса. Превръщането на „Каолин” в публично дружество е важна стъпка от стратегията за развитие на холдинга

  2007

 • 2007

  Летище Пловдив

  придобиване на мажоритарния пакет (58,08%) на „Летище Пловдив” АД

 • Интернационална Приватна Банка

  придобиване на „Интернационална Приватна Банка” АД Скопие и ребрандирането й на „Капитал Банк” АД Скопие

  2007

 • 2007

  Финансиа Груп

  преструктуриране на финансовите услуги във „Финансиа Груп” АД

 • ПКСП, Украйна

  първа инвестиция в Украйна – закупуване на мажоритарния дял на „ПКСП” от страна на групата за индустриални минерали

  2007

 • 2007

  Булброкърс

  брокерът на forex-пазара „СТС Финанс” АД се влива в инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД

 • СОЛАРПРО

  създаване на „СОЛАРПРО” АД – дъщерно дружество на „Каолин” АД за производство на фотоволтаични слънчеви панели и централи

  2007

 • 2008

  Лендмарк

  придобиване на 75% от портфолиото на „Лендмарк”, състоящо се от 23 имота (в България и Турция)

 • придобиване в Албания

  първо придобиване в Албания от страна на групата на „Каолин”

  2008

 • 2008

  Евроброкер

  придобиване на македонския инвестиционен посредник „Евроброкер”

 • HYPO Investmentbank AG Austria

  споразумение за стратегическо сътрудничество във финансовата сфера с HYPO Investmentbank AG Austria

  2008

 • 2008

  Капитал банк

  първи клон на „Капитал банк” извън Скопие, гр. Струмица

 • завода на „Соларпро” в Силистра

  стартира първата произодствена линия на завода на „Соларпро” в Силистра за производство на слънчеви панели

  2009

 • 2009

  официално откриване на завода

  официално откриване на завода за соларни панели на „Соларпро” в Силистра

 • Обрител

  придобиване на „Обрител” от „Спектрум нет”

  2009

 • 2009

  Соларпро холдинг

  "Алфа финанс холдинг" преструктурира ВЕИ бизнеса си в отделна холдингова структура – „Соларпро холдинг” АД

 • публично дружество

  "Соларпро холдинг" АД е вписано като публично дружество и акциите му са въведени за търговия на Българска фондова борса - София АД.

  2010

 • 2010

  фабриката за обогатяване на кварцови пясъци

  "Каолин" АД официално открива фабриката си за обогатяване на кварцови пясъци в Украйна

 • Белоречки пешар

  Каолин придобива 100% от дружеството "Белоречки пешар" в Сърбия

  2010

 • 2011

  Спектър Нет

  "Алфа финанс холдинг" АД финализира сделката по придобиването на "Спектър Нет" АД от "Мобилтел" АД

 • стратегическия инвеститор „Кварцверке“

  финализирана е сделката за придобиването на всички притежавани от „Алфа финанс холдинг“ АД акции от „Каолин“ АД. Купувач е стратегическия инвеститор „Кварцверке“ ГМбХ, Германия

  2013

 • 2015

  "Брокер Инс" ООД

  "Алфа финанс холдинг" АД продаде дела си в застрахователния посредник "Брокер Инс". Сделката е част от стратегията на АФХ за придобиване, развитие и продажба на на компании с потенциал в различни перспективни бизнес сфери.