за нас

Кои сме ние

За нас

Кои сме ние

Алфа Финанс холдинг АД е водеща българска финансова, инвестиционна и икономическа група с над 15-годишен успешен опит в инвестиране, менажиране, преструктуриране, развитие и продажба на различни компании и дружества. Групата притежава сериозен експертен и мениджърски опит в секторите индустрия, финанси и банково дело, енергетика, недвижими имоти, логистика, инфраструктура, телекомуникации и IT. Екипът на Алфа Финанс Холдинг АД е участвал в успешното реализиране на инвестиционни проекти и управление на дейности в страни от Европейския съюз, Македония, Сърбия, Турция и Украйна, както и в Югоизточна Азия. През годините активите под управление на Групата са достигали над 2 милиарда лева, а служителите са били над 3400.

Групата текущо развива основни бизнес направления в сферата на финансовите услуги (Финансиа груп), недвижимите имоти (Лендмарк Холдингс) и възобновяемата и чиста енергия (Соларпро Холдинг). В допълнение на основните бизнес линии АФХ инвестира успешно във високи технологии и в перспективни индустриални и инфраструктурни проекти.

Акционери в Алфа Финанс Холдинг АД са Иво Прокопиев, Иван Ненков и Константин Ненов.

Нашите основни ценности

Нашата мисия е да създаваме стойност, като осигуряваме среща на добрите идеи, талантливите предприемачи и финансовия капитал.

Ние вярваме във win-win философията – във всяка успешна сделка има две страни, за следващата сделка отново ще са нужни две. За нас бизнесът не е само цифрите, а и хората – нашите партньорите и служители. За нас те са най-големият ни актив.

  • Ние сме прозрачна и независима корпоративна структура
  • Ние сме местни – разбираме хората, институциите и традициите на балканските държави
  • Ние сме глобални – разбираме финансовите пазари и движещите сили в световната икономика
  • Обичаме сложните и комплексни сделки, там е нашето предимство
  • Бързи и гъвкави сме във вземането на решения
  • Не се страхуваме от промяната, живеем с нея и можем да я управляваме
  • Ние сме социално отговорни и работим за „зелената“ идея в бизнеса

Бизнес направления

image Финансовият бизнес на „Алфа Финанс Холдинг“ АД е структуриран в отделна подхолдингова компания – „Финансиа Груп“ АД. Тя консолидира дейностите по предоставяне на финансови услуги в рамките на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в България, Македония и други държави от Югоизточна Европа.

image Бизнес интересите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в сектора на недвижимите имоти са консолидирани в интегрираната холдингова структура „Лендмарк Холдингс“ ЕАД.

image„Алфа Финанс Холдинг“ АД инвестира стратегически в сектора на чистата енергия, чрез дъщерната си вертикално интегрирана холдингова структура „Соларпро Холдинг“ АД.